DERMA MASJID

MENYUMBANG KEPADA MASJID DAING ABDUL RAHMAN

Tabung ini bertujuan bagi menampung kos operasi seperti utiliti, penyelenggaraan & operasi,

pembangunan, aktiviti & program Masjid Daing Abdul Rahman, Nusa Idaman.